Tổng hợp 77 font chữ việt hóa dành cho thiết kế

Bộ font này có những font hiếm, cần phải mua bằng tiền mặt mà dù bạn có kiếm mỏi mòn trên google cũng không thấy đâu. Bộ font hiện nay đang được trên 100 nhóm dịch sử dụng với nhiều kiểu font chữ độc đáo và đẹp phù hợp cho những bạn hay thiết kế ảnh logo hoặc đơn giản chi là những ảnh quotes tâm trang với kiêu font tuyệt đẹp.

Tổng hợp 77 font Teddy

Tổng hợp 77 font Teddy của nhóm Wonderland


Tổng hợp 77 font Teddy của nhóm Wonderland
Tải Font
#Starmanh.net
Tác giả: Star Tuấn Ct

Tôi là Tuấn, Học sinh trung học phổ thông An Khánh - Cần Thơ. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới