TUT Report 5s - 1h Chưa Fix

Hello Anh Em Nhe !

Nayy Anh Em Có Muốn Report Ai Không ?

Niếu Muốn Thì Mao Vào Đây Để #HuynhTuanHuyIT Hướng Dẫn Nè

Vào Thằng Vắn Đề Nayy Huy Chỉ Anh Em Report Njck Victime Mà Anh Em Không ưa

Replay : Bước 1
 Tạo 1 Clone Fake Rằng Giống Victime Anh Em Fake Sao Mà Cảm Thấy Vừa Cái Con Mắt Của Anh Em Là Ok Rồi
Replay : Bước 2
Vào Fake IP Băng Đảo + Ngôn Ngử HyLap Fake IP Cho Chính Xác Nhé
Replay : Bước 3
Lấy Clone Fake Báo Cáo 3 Chấm : Đây Là Tài Khoản Gỉa Mạo : Gửi Facebook Xem Xét
Báo Cáo Người Này Đang Gỉa Mạo Ngừoi Mà Tôi Biết : Tôi Gửi Facebook Xem Xét
Replay : Bước 4
Lấy Clone Acuont Chính Của Mình Vào : Fake IP Lào NN Lào : 3 Chấm Làm Giống Như Trên : Khác : Ngừoi Này Gỉa Mạo Ngừoi Tôi Biết : Ngừoi Mà Tôi Biết Addfr Clone Phụ Bầm Tên Njck Fake Vào : Gửi Facebook xem xét
Replay : Bước 5
Ngồi Coi Nó Chết Dạng 277 :)) 5s 1h die 
Anh Em Thích Hoặc Bình Luận Để Huy Có Thêm Chút Đông Lực Để Lần Sao Hướng Dẫn Anh Em Nhựng Thủ Thuật Khác 
https://www.facebook.com/TuanHuy.16006 
Anh Em Cần Gì Thì Cứ LiênHệ : 0898819710
Tác giả: Star Tuấn Ct

Tôi là Tuấn, Học sinh trung học phổ thông An Khánh - Cần Thơ. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới