TUT Tưởng Nhớ

TUT Tưởng Nhớ
https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841
 IP US + NN US


Login acc cần TExt Lấy acc mình đăng lên dòng time--- Vd: RIP bạn ra đi thanh thản nha :( ( coppy ra dòng cuối cùng của link tưởng nhớ)

Lấy acc TEXT vô bảo mật --- liên hệ thừa kế -- Ghi tên mình vô!!
vô lại link Tưởng nhớ điền info fake IP gửi!


Gửi---- đợi fb reg là ok!WWTác giả: Star Tuấn Ct

Tôi là Tuấn, Học sinh trung học phổ thông An Khánh - Cần Thơ. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới