Dame VPBQ Cực Chất Bằng Link 561

Xin chào các bạn, hôm nay mình StarTuanCt xinh chia sẻ 1 tut dame cực chất và die victim nhanh chóng

Fake 1 clone y chang victim (avatar, bìa, tên chính phụ)
 Fake IP Nhật - Ngôn ngữ Nhật

 Vào link:Link 561
 •  - Chọn dòng 1
 •  - Điền URL Avatar Victim
 - Điền Tên - Điền Họ Tích chọn và gửi.
Tiếp vào link: Link 561
 •  - Chọn dòng 1
 •  - Điền URL Bìa Victim
 •  - Điền Tên
 •  - Điền Họ Tích chọn và gửi.
 Vào wall victim.
 Báo cáo Avatar và bìa như sau:

 • - Báo cáo
 • - Dòng 3
 • - Dòng 5
 • - Dòng 4
Gửi Báo cáo status như sau:
 • - Báo cáo
 • - Dòng 2
 • - Dòng 5
 • - Dòng 1
 • - Gửi Sau đó lấy 1 nick càng trâu càng tốt (khác với clone lúc nãy)
 Vào Link: Link 561
 •  - Chọn Dòng 3
 •  - Dòng 1
 •  - Dòng 1
 •  - Điền URL Avatar - Điền Tên - Điền Họ Tích chọn và gửi
 •  - Điền URL Bìa Victim - Điền Tên - Điền Họ Tích chọn và gửi
. Và làm lại báo cáo status victim như trên Hóng FB Nó Xóa AVATAR + BÌA victim = die ➖➖➖➖➖ ▶Link Facebook : Tuấn
Tác giả: Star Tuấn Ct

Tôi là Tuấn, Học sinh trung học phổ thông An Khánh - Cần Thơ. Say hello to you!

 • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

  Nhận bài viết mới