Tut dame MD chất !

Xin chào các bạn mình là cộng tác viên của StarTuanCT. Hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các 1 TuT Dame Mạo Danh chất do mình sưu tầm được

Link 1:Link 808

Link 2 :Link 948
Link 3 :Link 051
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước 1: Fake IP Hàn + Ngôn Ngữ Hàn  + CMND cùng tên biết ngày sinh càng tốt
Bước 2: Vào 2 Link đầu tiên điền thông tin theo yêu cầu và kèm thần chú : 
이 계정을 삭제하십시오. 상처 받았고 누군가가 위조되었습니다. 그것을 슬퍼하지 마십시오. 빨리 제거하십시오. 이것은 다른 계정을 괴롭히기 위해 만들어진 가짜 계정입니다. Facebook이 검토하고이 계정을 닫을 것을 기대하십시오.
Link thứ 3 :
Thần chú: 
우리 아이는 생년을 페이스 북을 사용하기 위해 가짜로 만든다. 곧이 계정을 삭제할 페이스 북이 필요합니다.
Không FAKE gì cả, và cũng  điền thông tin theo yêu cầu
Quan trọng phần mail nạn nhân: dán URL facebook nạn nhân vô đó
Fake 1 CMND sinh 2005 và chọn trong bảng 12 tuổi

Chúc các bạn thành công và thường xuyên ghé blog hơn - By Đạt
Tác giả: Star Tuấn Ct

Tôi là Tuấn, Học sinh trung học phổ thông An Khánh - Cần Thơ. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới