Icon Facebook Emoji ArtKhi bạn muốn tạo một ấn tượng lâu dài trên Facebook thời gian biểu của bạn hoặc tin nhắn trò chuyện, hãy gửi một trong những tác phẩm nghệ thuật biểu tượng cảm xúc mát mẻ với biểu tượng cảm xúc mới của Emoji! Sáng tạo, chu đáo và luôn là điểm nổi bật - những hình ảnh này sẽ thu hút mọi người nhìn thấy chúng. Nếu bạn muốn đăng một ví dụ phi thường của nghệ thuật Emoji, chúng tôi có nhiều lựa chọn khác nhau để bạn lựa chọn. Cuộn qua bộ sưu tập để tìm mục yêu thích của bạn!

Say hi in style

Sao chép và dán mã này trên Facebook:
☁ ❤ ☁ ☁ ❤ ☁ ❤ ☁
☁ ❤ ☁ ☁ ❤ ☁ ❤ ☁
☁ ❤ ❤ ❤ ❤ ☁ ❤ ☁ 
☁ ❤ ☁ ☁ ❤ ☁ ❤ ☁
☁ ❤ ☁ ☁ ❤ ☁ ❤ ☁
Bunny
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
•°*”˜˜”*°•. ˜”*°• . •°*”˜ .•°*”˜˜”*°•.
<3 <3 <3 <3 ('\../') <3 <3 <3 <3
<3 [̲̲̅̅н̲̲̅̅υ̲̲̅̅g̲̲̅̅ღ] <3 (◕.◕) <3  [̲̲̅̅ღк̲̲̅̅ι̲̲̅̅s̲̲̅̅s̲̲̅̅| <3
<3 <3 <3 <3 (,,)(,,) <3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 ღ|L̲̅][̲̅O̲̅][̲̅V̲̅][̲̅E̲̅]ღ <3 <3 <3
•°*”˜˜”*°•. ˜”*°• . •°*”˜ .•°*”˜˜”*°•.
Beautiful heart
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
 ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹💛❤ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍❤💛🌹🌺 
 ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍🌺🌹💛❤💚 ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍💙❤💛🌹🌺 
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍🌺🌹💛❤💚💜💖 ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍💙❤ 💚💛🌹🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹💛❤💚💜💖💙❤💚💚 💛🌹🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹💛❤💚💜💖💙❤💚💚💛🌹🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹💛❤💚💜💖💙❤💚💛🌹🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹💛❤💚💜💖💚💙💛🌹🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹💛❤💚💜💖💛🌹🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹💛❤💚💛🌹🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹💛❤🌹🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹💛🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌹🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺🌺
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍🌺
Teddy like
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
<3  (y) <3  (y) .•°* <3 *°•. (y) <3 (y) <3 (y)
(y) ____▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄──── (y)
<3 ───█▒▒░░░░░░░░░▒▒█──── <3
(y) ────█░░█░░░░░█░░█───── (y) 
<3 ─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄── <3
(y) █░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█─ (y)
<3 █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█ <3
(y) █ ▒█░░░ ▀█▀ ▒█░▄▀ ▒█▀▀▒ █ (y)
<3 █ ▒█░░░ ▒█░ ▒█▀▄░ ▒█▀▀▒ █ <3
(y) █ ▒█▄█░ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█▄▄▒ █ (y)
<3 █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ <3
<3  (y) <3  (y) .•°* <3 *°•. (y) <3 (y) <3 (y)
Love art
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
< <3 <> <3 <> <3 >
<3 ──██────── <3
<3 ──██────── <3
<3 ──██────── <3
<3 ──██▄▄▄─── <3
_________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
<3 ──▄███▄─── <3
<3 ─███─███── <3
<3 ─███─███── <3
<3 ──▀███▀─── <3
_________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
<3 ─███───██▀ <3
<3 ─███───██─ <3
<3 ──██──██── <3
<3 ────███─── <3
_________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
<3 ─▀██▀▀▀█── <3
<3 ──██▄█──── <3
<3 ──██▀█──── <3
<3 ─▄██▄▄▄█── <3
< <3 <> <3 <> <3 >
Big like
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💙💛💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💛💛💙
💙💛💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💙
💙💛💙💙💙💛💙💛💛💙💙💛💛💙💙
💙💛💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💙
💙💛💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💛💙
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Good morning
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.................^v^
⋱ ⋮ ⋰
⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^
¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^
(´☁☁☁ ') ☁☁' )
`´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^
....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^....
....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^....
....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^....
....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3....
█▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─
█─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█
▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─
:).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)
Emoji house
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
__________🎈_____^v^________________⋰☀⋰
☁_________🎈________^v^
__________🎈________☁☁☁____☁☁
________🎈______☁☁_______☁
_______🎈________☁________☁☁
________🎈____^v^____^v^
__________🎈________^v^__________^v^
_________💓💓
_________💓💓
___💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
__💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
_💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
.___💗_______________________________💗
.___💗__💗💗💗__💢💢__💢💢____💗
.___💗__💗💗💗__💢💢__💢💢____💗
.___💗__💗💗💗__💢💢__💢💢____💗
.___💗__💗💗💗____________________💗...🌹.🌹
.___💗__💗💗💗____________________💗_🌾_🌾
._🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
._🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
I ❤ U

Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.

💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝
💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝
💝 💋 💋 💋 💝 💝 💋 💝 💋 💝 💝 💋 💝 💝 💋 💝
💝 💝 💋 💝 💝 💋 💋 💋 💋 💋 💝 💋 💝 💝 💋 💝
💝 💝 💋 💝 💝 💋 💋 💋 💋 💋 💝 💋 💝 💝 💋 💝
💝 💝 💋 💝 💝 💝 💋 💋 💋 💝 💝 💋 💝 💝 💋 💝
💝 💋 💋 💋 💝 💝 💝 💋 💝 💝 💝 💝 💋 💋 💝 💝
💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝
💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝
Orange flower
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
________________ 🍂🍂🍂🍂
______________ 🍂_🍂_ 🍂_🍂
____________ 🍂__🍂__ 🍂__🍂
___________ 🍂___🍂__ 🍂___🍂
__________ 🍂____🍂 __🍂____🍂
_________ 🍂_____🍂 __🍂 ____🍂
_________ 🍂_____🍂 __🍂 ____ 🍂
_________ 🍂_____🍂 __🍂 ____ 🍂
__________ 🍂____ 🍂__🍂 ___ 🍂
____________ 🍂___🍂__🍂 __ 🍂
______________ 🍂🍂🍂🍂🍂
______🍃🍃_______🌱🌱
____🍃🍃🍃_______🌱
___🍃🍃🍃🍃_____🌱
______🍃🍃🍃_____🌱
__________🍃_______🌱
______🍃🍃_🍃____🌱
____🍃🍃🍃__🍃__🌱
___🍃🍃🍃_____🍃🌱
____🍃🍃__________🌱
____🍃_____________🌱
____________________🌱
____________________🌱
____________________🌱
________________███__██
______________███___ ███
_____________███_____███_██
____________███______███_███
___________███______███__███
_________████_____████__███
_________████___████___███_██
_________██████████___███_███
________███████████_████_███
________███████████████_███
________█████████████_█████
████_███████████████_████
█████_██████████████_████
██████_████████████_████
███████_██████████████
████████_███████████
█████████_███████
██████████
██████████
Friendship is like a flower
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
❤……. , . – . – , _ , ……………………………….❤
❤……. ) ` – . .> ‘ `( …….. FRIENDSHIP ….……❤
❤…… / . . . .`\ . . \ ………………………………..❤
❤…… |. . . . . |. . .| ….. IS LIKE A FLOWER ; …❤
❤……. \ . . . ./ . ./ …………………………………❤
❤……… `=(\ /.=` …. GROWING IN ITS GLORY ,❤
❤……….. `-;`.-’ ………………………………………❤
❤…………. `)| … , .. TELLING ITS OWN STORY ;❤
❤…………… || _.-’| ………………………………….❤
❤………… ,_|| \_,/ .. FRIENDSHIP IS PRECIOUS ❤
❤…… , ….. \|| .’ ………………………………………❤
❤….. |\ |\ ,. ||/ ……….. NOT ONLY IN SHADE , ….❤
❤. ,..\` | /|.,|Y\, …………………………………………❤
❤… ‘-…’-._..\||/ ….BUT IN THE SUNSHINE OF LIFE ❤
❤……. >_.-`Y| ……………………………………………❤
❤………… ,_|| …THANKS FOR BEING MY FRIENDS❤
❤………….. \|| ……………………………………………❤
❤…………… || …………. MAY OUR FRIENDSHIP ….❤
❤…………… || ……………………………………………❤
❤…………… |/ …………… WILL EVERLASTING …..❤
Cocktail glass
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
_________________________ 🎈
________________________ 🎈
_______________________ 🎈
______________________ 🎈
_____________________ 🎈
____________________ 🎈
_______☔ .☔☔☔☔☔☔☔☔
_______☔💛 __.__🎈 __________ ☔
_______☔💛💛🎈_ ___________ ☔
_______☔💛 __🎈 _____________☔
_______☔ ___🎈_______________ ☔
_______ ☔__💛💛_____________ ☔
________☔__💛💛___💛__ 💛 ☔
________☔💛💛 💛💛 💛 💛☔
_________☔ 💛___💛💛 💛.☔
__________☔ 💛💛💛 💛 .☔
____________☔ 💛💛 💛 .☔
______________☔☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
________________ ☔ ☔ ☔
________________☔ ☔ ☔
______________☔ ☔ ☔ ☔
_________☔ ☔ ☔ ☔ ☔ ☔ ☔ 
_______☔☔☔☔☔☔☔☔☔
Emoji heart balloons
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
___💝💝___ 💝💝
_💝💝💝_💝💝💝
_ 💝💝💝💝💝💝
___💝💝💝💝💝
______💝💝💝
_________ 💝
_________§
________§____________💚💚__💚💚
________§_________💚💚💚_💚💚💚
_________§_________💚💚💚💚💚💚
___________§________💚💚💚💚💚
___💛💛___💛💛_____💚💚💚
_💛💛💛_💛💛💛______💚
_💛💛💛💛💛💛________$
__💛💛💛💛💛_________$
_____💛💛💛__§_______§
________💛_____§______§
_________§________§_____§
____________§________§____§
______________§§§______§___§
__________________§§_____§__§
_____________________§____§__§
______________________§____§_§
_______________________§____§
________________________§__§
Flower
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
──────────────────── 🐙🐙🐙
───────────────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹🐙
──────────────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
──────────────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
────────────🐙🐙──🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
──────────🐙⊹⊹⊹🐙─_🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙──🐙🐙🐙
─────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙░🐙⊹⊹⊹⊹🐙─_🐙⊹⊹⊹⊹🐙
────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙─🐙⊹🐙🐙🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙_ 🌻🌻_🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙🌻🌻🌻🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
─────────🐙🐙🐙🐙🐙🌻🌻🌻🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
───────────────🐙🐙⊹🐙🐙🐙⊹🐙🐙🐙🐙
─────────────🐙░⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙🐙⊹⊹🐙🐙
────────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙 🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
───────────░🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙🌵🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
────────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙🌵🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
────────────🐙⊹⊹⊹⊹⊹🐙⊹🌵🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
─🍃🍃🍃🍃░───🐙⊹⊹⊹🐙_🌵⊹🐙⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹🐙
─🍃▦▦▦▦🍃🍃░──🐙🐙──🌵_──🐙⊹⊹⊹🐙🐙
─🍃▦▦▦▦▦▦🍃🍃──────🌵─────🐙🐙🐙
──🍃▦▦▦▦▦▦▦🍃🍃───🌵🍃🍃🍃🍃🍃🍃
───🍃🍃▦▦▦▦▦▦🍃🍃─🌵🍃🍃▦▦▦▦▦🍃
─────🍃🍃▦▦▦▦▦▦▦🍃🌵▦▦▦▦▦▦🍃🍃
───────🍃🍃▦▦▦▦▦▦🍃🌵▦▦▦▦▦🍃🍃
──────────🍃🍃🍃▦🍃🌵▦🍃🍃🍃
─────────────🍃🍃🍃🌵🍃─🍃
─────────────────🌵🌵
────────────────🌵🌵
───────────────🌵🌵
────────────░🌵🌵
────────🌵🌵🌵🌵
──🌵🌵🌵🌵🌵🌵
──🌵🌵🌵🌵🌵
──🌵🌵🌵🌵
Kiss emoji
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
❤💋❤💋_______❤💋❤💋
❤💋❤💋_____❤💋❤💋
❤💋❤💋___❤💋❤💋
❤💋❤💋_❤💋❤💋
❤💋❤💋❤💋❤💋
❤💋❤💋❤💋❤💋
❤💋❤💋_❤💋❤💋
❤💋❤💋___❤💋❤💋
❤💋❤💋_____❤💋❤💋
❤💋❤💋_______❤💋❤💋

______💋❤💋❤💋❤
_________❤💋❤💋
_________❤💋❤💋
_________❤💋❤💋
_________❤💋❤💋
_________❤💋❤💋
_________❤💋❤💋
_________❤💋❤💋
_________❤💋❤💋
_________❤💋❤💋
______💋❤💋❤💋❤

________💋❤💋❤💋❤
_____❤💋❤💋__❤💋❤💋
____❤💋❤💋_____❤💋❤💋
______❤💋❤💋_____❤💋❤
__________❤💋❤💋
______________❤💋❤💋
_❤💋❤💋____❤💋❤💋
__❤💋❤💋_____❤💋❤💋
____❤💋❤💋____❤💋❤
________💋❤💋❤💋❤

________💋❤💋❤💋❤
_____❤💋❤💋__❤💋❤💋
____❤💋❤💋_____❤💋❤💋
______❤💋❤💋_____❤💋❤
__________❤💋❤💋
______________❤💋❤💋
_❤💋❤💋____❤💋❤💋
__❤💋❤💋_____❤💋❤💋
____❤💋❤💋____❤💋❤
________💋❤💋❤💋❤
Flying balloon
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩
🏩⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🏩🏩🏩🏩🏩🏩🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀🏩🏩🏩🏩🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀📱🌀🌀📱🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀📱🌀🌀📱🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀📱👨👩📱🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀🎦🎦🎦🎦🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀🎦🎦🎦🎦🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀⭐🏩
🏩⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐🏩
🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩
Couple kissing
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
📺📺📺📺📺☁☁☁☁☁☁📺📺📺📺📺📺📺📺
📺📺📺📺📺📺☁☁☁☁📺📺📺📺📺📺📺📺📺
📺📺📺☁📺📺📺📺☁📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺
📺📺☁☁☁📺📺📺☁☁📺📺☁☁☁📺📺📺📺
☁☁☁📺📺☁📺📺📺☁📺☁📺📺📺☁📺📺📺
☁☁☁📺☁☁☁📺📺☁📺☁☁☁📺📺☁📺📺
☁☁☁☁☁☁☁☁📺📺📺☁📺📺☁☁☁📺📺
📺📺☁☁📺☁☁☁📺☁☁☁☁☁☁☁☁📺📺
📺☁☁📺📺☁☁☁📺📺☁☁☁☁☁☁☁📺☁
☁☁☁☁☁☁📺☁☁📺☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁📺📺☁📺☁☁📺☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁📺📺📺☁📺📺📺📺☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁📺📺☁☁☁☁☁☁☁☁☁
📺☁☁☁☁☁☁☁📺☁📺☁☁☁☁☁☁📺☁
☁📺☁☁☁☁☁📺☁☁📺☁☁☁☁☁📺📺☁
📺☁📺📺📺📺📺☁☁☁📺📺☁☁☁📺📺☁☁
📺☁☁☁☁☁📺☁☁☁☁📺📺📺📺📺☁☁☁
📺📺☁☁☁☁📺📺☁☁☁☁☁☁☁📺☁☁📺
📺📺📺☁☁☁📺📺📺☁☁☁☁📺📺📺☁📺📺
📺📺📺📺📺☁☁📺📺📺☁☁📺📺📺📺📺📺📺
Love, love, love
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
_________🌺 ¸.•°*🌟*°•.¸ 🌺_________🌺 ¸.•°*🌟*°•.¸ 🌺
_____🌹 •☜ L☀VE ☞• 🌹__🌹____🌹__🌹 •☜ L☀VE ☞• 🌹
___🍃(⁀*°•.¸💛¸.•°*⁀)🍃 ____🍃__🍃____ 🍃 (⁀*°•.¸💛¸.•°*⁀) 🍃
__ 🌺 ¸.•°* 🌟 *°•.¸ 🌺 ________ 🌺 ________ 🌺 ¸.• °* 🌟 *° •.¸ 🌺
_🌹 •☜ L☀VE ☞• 🌹____________________🌹 •☜ L☀VE ☞• 🌹
🍃(⁀*°•.¸💛¸.•°*⁀)🍃______________________🍃(⁀*°•.¸💛¸.•°*⁀)🍃
🌺 ¸.• °* 🌟 *° •.¸ 🌺_______________________ 🌺 ¸.• °* 🌟 *° •.¸ 🌺
🌹 •☜ L☀VE ☞• 🌹______________________🌹 •☜ L☀VE ☞• 🌹
_🍃(⁀*°•.¸💛¸.•°*⁀)🍃____________________ 🍃(⁀*°•.¸💛¸.•°*⁀)🍃
__🌺 ¸ .•°* 🌟 *°•. ¸ 🌺____________________🌺 ¸.• °* 🌟 *° •.¸ 🌺
____🌹 •☜ L☀VE ☞• 🌹______________🌹 •☜ L☀VE ☞• 🌹
_______🍃(⁀*°•.¸💛¸.•°*⁀)🍃_________🍃(⁀*°•.¸💛¸.•°*⁀)🍃
__________🌺 ¸. •°*🌟*°• .¸ 🌺______🌺 ¸.•°* 🌟 *°• .¸ 🌺
_____________🌹 •☜ L☀VE ☞🌹🌹☜ L☀VE☞• 🌹
________________🍃(°•.¸ 💛 ¸.•°)🍃(°•.¸ 💛 ¸.•°)🍃
___________________🌺 ¸.•°**°•.¸🌺 ¸.•°**°•.¸🌺
_____________________🌹 •☜ L☀VE ☞• 🌹
_______________________🍃 *°•.¸ ¸.•°* 🍃
__________________________🌺 •• 🌺
___________________________🌹🌹
____________________________🍃
Dove carrying a love letter
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
▫▫▫📱
▫▫▫📱📱
▫▫▫▫📱📱
▫▫▫▫📱📱📱▫▫▫▫🈵🈵🈵🈵
▫▫▫▫📱📱📱📱▫▫🈵🈵🈵🈵🈵🈵
▫▫▫▫📱📱📱📱📱▫🈵🈵🈵◻🈵🈵🈵
▫▫▫▫📱📱📱📱📱📱🈵🈵◻🎱◻🈵🔲
▫▫▫▫▫📱📱📱📱📱🈵🈵🈵◻🈵🈵🔲🔲▫✉
▫▫▫▫▫▫📱📱📱📱🈵🈵🈵🈵🈵🈵▫▫✉✉✉
▫▫▫📱▫▫📱📱📱📱📱🈵🈵🈵🈵🈵▫✉✉💟✉✉
▫▫▫📱📱📱📱📱📱📱📱🈵🈵🈵🈵🈵▫▫✉💟💟✉✉
▫▫▫📱📱📱📱📱📱📱📱🈵🈵🈵🈵🈵▫▫▫✉✉✉
▫▫▫▫📱📱📱📱📱📱🈵🈵🈵🈵🈵🈵▫▫▫▫✉
▫▫▫▫▫📱📱📱📱📱🈵🈵🈵🈵🈵🈵
▫▫▫▫▫🈵🈵📱📱📱🈵🈵🈵🈵🈵
▫▫▫▫🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵
▫▫▫🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵
🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵
▫🈵🈵🈵🈵▫🈵🈵🈵🈵🈵🈵🈵
▫🈵🈵🈵▫▫▫🈵🈵🈵🈵🈵
🈵🈵🈵
🈵🈵
🈵🈵
🈵
🈵
Heart and key
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑╬
╬👑👑👑🏩🏩🏩🏩👑👑👑👑🏩🏩🏩👑👑👑╬
╬👑👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑👑🏩🏩🏩🏩🏩👑👑╬
╬👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑╬
╬👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑╬
╬👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑╬
╬👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑╬
╬👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑╬
╬👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑╬
╬👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑╬
╬👑👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑👑╬
╬👑👑👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑👑👑╬
╬👑👑👑👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩👑👑👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑🏩🏩🏩🏩🏩👑👑👑👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑🏩🏩🏩👑👑👑👑👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑🏩👑👑👑👑👑👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪👑👑🏪🏪🏪👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪╬
╬👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪🏪🏪👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑🏪🏪🏪🏪🏪🏪🏪👑👑👑╬
╬👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑╬
Ladybug
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🏩🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🏩🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🏩🍃📺📺📺📺📺🍃🏩🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃📺📺📺📺📺📺📺🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃📺📺📺📺📺📺📺📺📺🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🍃🏩🏩📺📺🏩🏩🏩🏩🏩📺📺🏩🏩🍃🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🏩🏩🏩🏩🏩📺📺📺📺📺🏩🏩🏩🏩🏩🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🍃🍃🍃
🍃🍃🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🍃🍃
🍃🍃🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🍃🍃
🍃🏩🏩🏩📺📺🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩📺📺🏩🏩🏩🍃
🍃🏩🏩📺📺📺📺🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩📺📺📺📺🏩🏩🍃
🏩🏩🏩📺📺📺📺🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩📺📺📺📺🏩🏩🏩
🏩🏩🏩🏩📺📺🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩📺📺🏩🏩🏩🏩
🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩
🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩
🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩
🏩🏩🏩🏩🏩🏩📺📺🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩📺📺🏩🏩🏩🏩🏩🏩
🍃🏩🏩🏩🏩📺📺📺📺🏩🏩💻🏩🏩📺📺📺📺🏩🏩🏩🏩🍃
🍃🏩🏩🏩🏩📺📺📺📺🏩🏩💻🏩🏩📺📺📺📺🏩🏩🏩🏩🍃
🍃🍃🏩🏩🏩🏩📺📺🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩📺📺🏩🏩🏩🏩🍃🍃
🍃🍃🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🍃🍃
🍃🍃🍃🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🍃🏩🏩🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🏩🏩🍃🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🏩🏩🏩🏩💻🏩🏩🏩🏩🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🏩🏩💻🏩🏩🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
Big jewel
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑💠👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
👑👑👑👑👑👑👑💠👑👑👑👑👑💠👑👑👑👑👑👑👑
👑👑👑👑💠👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑💠👑👑👑👑
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
👑👑💠👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑💠👑👑
👑👑👑👑👑👑💽👑👑👑👑👑👑👑💽👑👑👑👑👑👑
💠👑👑👑👑💽🌷💽👑👑👑👑👑💽🌹💽👑👑👑👑💠
👑👑👑👑💽🌷🌷🌷💽👑👑👑💽🌹🌹🌹💽👑👑👑👑
👑👑👑💽🌷🌷🌷🌷🌷💽👑💽🌹🌹🌹🌹🌹💽👑👑👑
👑👑💽🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷💽🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💽👑👑
👑👑💽💽🌷🌷🌷🌷🌷💽🌻💽🌹🌹🌹🌹🌹💽💽👑👑
👑👑💽🌸💽🌷🌷🌷💽🌻🌻🌻💽🌹🌹🌹💽🍀💽👑👑
👑👑💽🌸🌸💽🌷💽🌻🌻🌻🌻🌻💽🌹💽🍀🍀💽👑👑
👑👑💽🌸🌸🌸💽🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻💽🍀🍀🍀💽👑👑
👑👑💽🌸🌸💽🍂💽🌻🌻🌻🌻🌻💽🍁💽🍀🍀💽👑👑
👑👑💽🌸💽🍂🍂🍂💽🌻🌻🌻💽🍁🍁🍁💽🍀💽👑👑
👑👑💽💽🍂🍂🍂🍂🍂💽🌻💽🍁🍁🍁🍁🍁💽💽👑👑
👑👑💽🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂💽🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁💽👑👑
👑👑👑💽🍂🍂🍂🍂🍂💽💽💽🍁🍁🍁🍁🍁💽👑👑👑
👑👑👑👑💽🍂🍂🍂💽🍎💽🍓💽🍁🍁🍁💽👑👑👑👑
💠👑👑👑👑💽🍂💽🍎🍎💽🍓🍓💽🍁💽👑👑👑👑💠
👑👑👑👑👑👑💽🍎🍎🍎💽🍓🍓🍓💽👑👑👑👑👑👑
👑👑💠👑👑👑👑💽🍎🍎💽🍓🍓💽👑👑👑👑💠👑👑
👑👑👑👑👑👑👑👑💽🍎💽🍓💽👑👑👑👑👑👑👑👑
👑👑👑👑💠👑👑👑👑💽💽💽👑👑👑👑💠👑👑👑👑
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑💽👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
👑👑👑👑👑👑👑💠👑👑👑👑👑💠👑👑👑👑👑👑👑
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑💠👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
Anonymous
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱
📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜📱📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱📱⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜📱⬜⬜⬜📱📱⬜⬜⬜⬜⬜📱📱⬜⬜⬜📱⬜⬜📱
📱⬜📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜📱📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱📱⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜📱📱📱📱📱📱📱⬜⬜⬜⬜📱📱📱📱📱📱📱⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜📱⬜⬜📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱📱⬜⬜📱⬜⬜📱📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜📱📱⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜📱📱⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱⬜⬜📱📱📱📱⬜⬜⬜📱📱📱⬜⬜⬜📱📱📱📱⬜⬜📱
📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱
📱📱⬜📱⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜📱⬜📱📱
📱📱⬜⬜📱📱⬜⬜📱📱📱📱📱📱📱⬜⬜📱📱⬜⬜📱📱
📱📱⬜⬜📱📱⬜⬜📱📱📱⬜📱📱📱⬜⬜📱📱⬜⬜📱📱
📱📱📱⬜⬜📱📱📱📱📱⬜⬜📱📱📱📱📱📱⬜⬜📱📱📱
📱📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱📱
📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱
📱📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱📱
📱📱📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱📱📱
📱📱📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱⬜⬜⬜⬜⬜📱📱📱📱📱
📱📱📱📱📱📱⬜⬜⬜⬜📱📱📱⬜⬜⬜⬜📱📱📱📱📱📱
📱📱📱📱📱📱📱⬜⬜⬜📱📱📱⬜⬜⬜📱📱📱📱📱📱📱
📱📱📱📱📱📱📱📱⬜⬜⬜📱⬜⬜⬜📱📱📱📱📱📱📱📱
📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱
Bed Emoji art
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫💤▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫💤▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫💤▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫💤▫▫▫▫▫▫▫▫▫
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫💤▫▫▫▫▫▫▫▫
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 💤 ▫▫▫▫▫▫▫
▫▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🌃🌃▫▫▫▫ 💤 ▫▫▫🌃🌃🌃
▫▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🎏🎏🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🎏🎏🌃
▫▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🌃
▫▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🌃
▫▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🌃
▫▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🎏🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🎏🌃
▫▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🌃
▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🎏☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎏🎏🌃
▫▫▫▫▫▫▫🌃🎏☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎏🎏🌃
▫▫▫▫▫▫🌃🎏☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎏🎏🎏🌃
▫▫▫▫▫🌃🎏☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎏🌃🎏🎏🌃
▫▫▫▫🌃🎏☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎏🌃▫🌃🌃🌃
▫▫▫🌃🎏☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎏🌃▫▫▫▫▫
▫▫🌃🎏☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎏🌃▫▫▫▫▫▫
▫🌃🎏☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎏🌃▫▫▫▫▫▫▫
🌃🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🌃▫▫▫▫▫▫▫
🌃🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🌃▫▫▫▫▫▫▫
🌃🎏🎏🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🎏🌃▫▫▫▫▫▫▫
🌃🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🌃▫▫▫▫▫▫▫
🌃🎏🎏🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🎏🎏🌃▫▫▫▫▫▫▫
🌃🎏🎏🌃▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🎏🎏🌃▫▫▫▫▫▫▫
🌃🌃🌃🌃▫▫▫▫▫▫▫▫🌃🌃🌃🌃
Moon and star
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
__________💤💤💤💤
_________💤💤💤💤💤💤
______💤💤💤💤💤💤💤💤
____💤💤💤💤💤_______💤💤
___💤💤💤💤💤____________💤
__💤💤💤💤💤
_💤💤💤💤💤
_💤💤💤💤💤
_💤💤💤💤💤
_💤💤💤💤💤
_💤💤💤💤💤
__💤💤💤💤💤
___💤💤💤💤💤
____💤💤💤💤💤____________💤
_____💤💤✨💤💤💤_____💤💤
_______💤✨✨💤💤💤💤💤💤
________ ✨✨✨💤💤💤💤💤
____✨✨✨✨✨✨✨💤💤
______✨✨✨✨✨💤💤
_______ ✨✨✨✨
_____✨✨____ ✨✨
____ ✨____________✨
Tree Emoji art
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜🍀🍀🍀🍀🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍀🍀🍀🍀⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🍀🍀🍀🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍀🍀⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🍀🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍀⬜⬜
⬜⬜🍀🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍀🍀⬜⬜
⬜🍀🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍀⬜
⬜🍀🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍀⬜
⬜🍀🍀🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍀🍀⬜
⬜⬜🍀🍀🍃🍀🍃🍃🍃🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍃🍃🍃🍀🍃🍀🍀⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🍀🍀🍀🍀🍃🍁🍁🍁🍁🍁🍃🍀🍀🍀🍀⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🍁🍁🍁⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🍁🍁🍁⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🍁🍁🍁⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🍁🍁🍁⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🍁🍁🍁🍁🍁⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Batman Emoji art
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 📱 ▀ 📱 📱▀ 📱 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 📱 📱 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 📱 📱 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 ✳ ✳ ✳ 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 🔶
🔶 📱 📱 📱 ✳ ✳ 📱 📱 📱 📱 📱 ✳ ✳ 📱 📱 📱 🔶
📱 📱 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 📱 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 📱 📱
📱 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 📱
📱 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 ✳ 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 📱
📱 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 📱 📱 📱 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 📱
📱 📱 ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ 📱 📱
📱 📱 ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ 📱 📱
📱 📱 ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 ✳ ✳ 📱 📱 📱 ✳ ✳ 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 ✳ ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ ✳ 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 ✳ ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ ✳ 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 ✳ ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ ✳ 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 📱 ✳ ✳ 📱 ✳ ✳ 📱 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 ✳ 📱 ✳ 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱
📱 📱 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 📱 📱
📱 🔶 🔶 🔶 📱 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 📱 🔶 🔶 🔶 📱
🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 🔶 🔶 🔶
🔶 🔶 🔶 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 📱 🔶 🔶 🔶
Helicopter
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
☁☁☁☁☁☁⚡☁☁💦☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⚡☁☁☁
📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺☁💦☁☁☁☁
💦☁☁☁☁☁☁☁📺📺☁☁💦☁☁💦☁💦☁☁💦☁📺📺
☁💦⚡☁💦📺📺📺📺📺📺📺☁☁☁☁⚡☁☁💦☁📺🌀📺
☁☁☁📺📺📺💻💻💻📺📺💻📺☁☁💦☁☁💦☁📺📺📺☁
☁☁📺📺💻💻💻💻💻📺💻💻📺📺☁☁💦☁☁📺📺☁💦☁
☁📺📺💻💻💻💻💻💻📺💻💻📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺☁☁
☁📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺☁☁⚡
☁📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺☁💦☁☁💦☁☁☁
☁☁📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺☁💦☁☁☁⚡☁☁☁
☁💦⚡☁📺📺☁💦☁☁📺📺💦☁💦☁☁💦☁💦☁☁💦☁
☁📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺☁☁☁☁☁💦☁☁☁
☁💦⚡☁☁☁☁💦☁☁☁☁☁⚡☁☁💦☁☁💦☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁💦☁☁💦☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⚡☁
Bottle and glass
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
_______🎏🎏🎏🎏
_______🎏🐩🐩🎏
_______🎏🐩🐩🎏
______🎏🎏🎏🎏🎏
_______🎏🐩🐩🎏
_______🎏🐩🐩🎏
_______🎏🐩🐩🎏
_______🎏🐩🐩🎏
_______🎏🐩🐩🎏
_____🎏🐩🐩🐩🐩🎏
___🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🎏
__🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🎏
_🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🎏
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🎏
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🎏
🎏🐩🐩🐩🐩🐩📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸🍸🍸🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸📱
🎏🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩📱🍸🍸🍸🍸📱
🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏📱📱📱📱📱📱
📺 📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺 📺
📺 📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺 📺
Penguin
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎱🎱🎱🎱🎱☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱🎱💿💿🎱🎱🎱💿💿🎱🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱💿💿💿💿🎱💿💿💿💿🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱💿🎱🎱💿🎱💿🎱🎱💿🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱💿🎱🎱💿🎱💿🎱🎱💿🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱💿💿💿💿🎱💿💿💿💿🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱🎱💿💿🎱🎱🎱💿💿🎱🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱🎱😊😊😊😊😊😊😊🎱🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁🎱😊😊😊😊😊😊😊😊😊🎱☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁😊😊🎱😊😊😊😊😊🎱😊😊☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁😊😊😊🎱😊😊😊🎱😊😊😊☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁😊😊😊🎱🎱🎱😊😊😊☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁🎱🎱😊😊😊😊😊😊😊🎱🎱☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱☁☁☁☁
☁☁☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁☁☁
☁☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁☁
☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁
☁🎱🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱🎱☁
🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱
🎱🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱🎱
🎱🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱🎱
🎱🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱🎱
🎱🎱🎱🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱🎱🎱🎱
🎱🎱☁🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱☁🎱🎱
☁☁☁🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱☁☁☁
☁☁☁🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱☁☁☁
☁☁☁☁🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱☁☁☁☁
☁☁☁☁🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱☁☁☁☁
☁☁☁☁☁🎱🎱🎱💿💿💿💿💿💿💿🎱🎱🎱☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁😊🎱🎱🎱💿💿💿💿💿🎱🎱🎱😊☁☁☁☁☁
☁☁☁😊😊😊😊🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱😊😊😊😊☁☁☁
☁☁😊😊😊😊😊😊🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱😊😊😊😊😊😊☁☁
☁☁😊😊😊😊😊😊😊🎱🎱🎱🎱🎱😊😊😊😊😊😊😊☁☁
☁☁😊😊😊😊😊😊😊😊☁☁☁😊😊😊😊😊😊😊😊☁☁
☁☁☁😊😊😊😊😊☁☁☁☁☁☁☁😊😊😊😊😊☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Strawberry
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
📺📺📺📺📺📺📺💚📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺
💜💙📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺
💙📺📺📺📺📺🍃🍃🍃📺📺🌵🌵📺📺📺🍃📺📺📺📺📺📺
💚📺📺📺📺📺📺🍃🍃🍃📺🌵🌵📺🍃🍃📺📺📺📺📺📺📺
💛📺📺📺📺📺📺📺🍃🍃🍃🌵🌵🍃🍃📺📺📺📺📺📺📺📺
💜📺📺📺📺📺📺📺📺🍃🍃🌵🌵🍃📺📺📺📺📺📺📺📺📺
💙📺📺📺📺📺📺📺🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾📺📺📺💋📺📺📺
💚📺📺📺💋📺🌾🌾🍓🌾🌾🌾🌾🌾🌾🍓🌾🌾📺📺📺📺📺
💛📺📺📺📺🍓🍓🍓🍓🍓🍓🌾🌾🍓🍓🍓🍓🍓🍓📺📺📺📺
💜📺📺📺🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓📺📺📺
💙📺📺📺🍓🍓🍓☁🍓🍓🍓🍓☁🍓🍓🍓☁🍓🍓🍓📺📺📺
💚📺📺📺🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓📺📺📺
💛📺📺📺🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓☁🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓📺📺📺
💜📺📺📺🍓🍓🍓☁🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓☁🍓🍓🍓📺📺📺
💙📺📺📺📺🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓☁🍓🍓🍓🍓🍓🍓📺📺📺📺
💚📺📺📺📺🍓🍓🍓🍓☁🍓🍓🍓🍓☁🍓🍓🍓🍓📺📺📺📺
💛📺📺📺📺📺🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓📺📺📺📺📺
💜📺📺📺📺📺🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓📺📺📺📺📺
💙📺📺📺📺📺📺🍓🍓🍓☁🍓🍓☁🍓🍓🍓📺📺📺📺📺📺
💚📺📺📺📺📺📺📺🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓📺📺📺📺📺📺💙
💛📺📺💋📺📺📺📺📺🍓🍓🍓🍓🍓🍓📺📺📺📺💋📺💙💚
💜📺📺📺📺📺📺📺📺📺🍓🍓🍓🍓📺📺📺📺📺📺💙💚💛
💙📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺💙💚💛💜
💚💋📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺💙💚💛💜💙
💛📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺💋📺💙💚💛💜💙
💜📺📺📺📺📺📺📺📺💋📺📺📺📺📺📺💙💚💛💜💙💚
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💛💜💙💚
Question mark
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮
☁☁👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮
☁☁👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮
☁👮👮👮👮👮👮☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮
☁👮👮👮👮👮☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮
👮👮👮👮👮☁☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮
👮👮👮👮👮☁☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮👮👮
☁☁☁☁☁☁☁☁👮👮👮👮
Cross Emoji art
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
🎦👼🌟💠💠⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🎦🎦🎦🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
👼👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼👼
🌟🌟🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟🌟🌟
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
⭐🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦🌟🌟🌟🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦⭐
⭐🎦🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🎦⭐
⭐🎦🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🎦⭐
⭐🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦🌟🌟🌟🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦⭐
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
🌟🌟🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟🌟🌟
👼👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼👼
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🌟🌟🌟🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐🎦🎦🎦🎦🎦⭐⭐💠💠🌟👼🎦
🎦👼🌟💠💠⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐💠💠🌟👼🎦
Santa Claus
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🍎🍎🍎🍎🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🌟🌟🌟🌟🌟🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🌟🌟🌟🌟🌟
🌟🌟🌟🌟🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🌟🌟🌟🌟
🌟🌟🌟🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🌟🌟🌟
🌟🌟🌟🍎🍎☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🍎🌟🌟
🌟🌟🌟🍎🎼☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎼🌟
🌟🌟🍎🍎🎼☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎼🌟
🌟🌟🍎🍎🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🌟
🌟🍎🍎☁☁🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊☁☁🎼
🌟🍎🍎☁☁🍊🍊💂🍊🍊🍊🍊💂🍊🍊☁☁🎼
🌟🍎🍎☁☁🍊🍊🍊🍊🍎🍎🍊🍊🍊🍊☁☁🎼
☁☁☁🎼☁🍊🍊☁☁🍎🍎☁☁🍊🍊☁🎼🌟
☁☁☁🎼☁🍊☁☁☁☁☁☁☁☁🍊☁🎼🌟
🌟☁🌟🎼🎼☁☁🎼🎼🎼🎼🎼🎼☁☁🎼🎼🌟
🌟🌟🎼☁☁🎼🎼☁☁🍎🍎☁☁🎼🎼☁☁🎼
🌟🎼☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎼
🌟🎼☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎼
🎼☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎼
🎼☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎼
🌟🎼☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎼🌟
🌟🎼☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🎼🌟
🌟🌟🎼☁☁☁🎼☁☁☁☁🎼☁☁☁🎼🌟🌟
🌟🌟🌟🎼🎼🎼🎼🎼☁☁🎼🎼🎼🎼🎼🌟🌟🌟
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🎼🎼🎼🎼🎼🎼🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Automobile
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☔☔☔☔☔☔☔☔☔☁☁
☁☁☁☁☁☁☔☔✨✨✨✨✨✨☔☔☔☁
☁☁☁☁☁☔☔✨✨✨✨✨✨✨☔☔☔☔
☁☁☁☁☔☔✨✨✨✨✨✨✨✨☔☔☔☔
☁☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔
☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔
☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔
☔☔☔☔✨✨✨☔☔☔☔☔☔✨✨✨☔☔
☔☔☔✨✨✨✨✨☔☔☔☔✨✨✨✨✨☔
☁☁☁✨✨✨✨✨☁☁☁☁✨✨✨✨✨☁
☁☁☁☁✨✨✨☁☁☁☁☁☁✨✨✨☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Big rabbit
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰⬜⬜🐰🐰🐰🐰⬜⬜🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜🐰🐰⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🐰📺🐰🐰🐰📺🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🐰🐰🐰🐰📺🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🐰🐰🐰📺🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜🐰🐰🐰🐰🐰🏩🌃🏩🏩⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🏩🌃🏩🏩🏩🏩🏩🌃🏩🏩🏩🏩⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🏩🏩🏩🌃🏩🏩🏩🏩🌃🌃🏩🏩🏩🏩🏩⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🏩🏩🌃🌃🏩🏩🏩🌃🌃🌃🏩🏩🏩🏩🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🐰🏩🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🏩🏩🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜
⬜🐰🐰🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜
⬜🐰🐰🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃⬜🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜
⬜🐰🐰🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃⬜⬜🐰🐰🐰⬜⬜⬜
🐰🐰🐰🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃⬜⬜🐰🐰🐰⬜⬜⬜
🐰🐰🐰🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🎦🎦🐰🐰🐰🎦🎦🎦
🐰🐰🐰🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🎦🍓🐰🐰🐰🍎🍊🎦
🐰🐰🐰🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🎦🍊🍓🍊🍎🍊🍓🎦
⬜🐰🐰🐰🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🎦🍎🍊🍎🍓🍓🍊🎦
⬜⬜⬜🏨🏨🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🏨🏨⬜🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦
⬜⬜⬜⬜🏨🏨🏨🏨⬜🏨🏨🏨🏨⬜⬜🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦
⬜🐰🐰🐰🐰🏨🏨🏨⬜🏨🏨🏨🐰🐰🐰🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦
🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🏨⬜🏨🐰🐰🐰🐰🐰🐰🎦🎦🎦🎦🎦🎦🎦
🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🎦🎦🎦🎦🎦⬜
🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰⬜⬜⬜⬜⬜
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Dollar sign
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
💲💲💲💲💲💲💲💲💲👑👑👑💲💲💲💲💲💲💲💲💲
💲💲💲💲💲💲💲💲💲👑🔷👑💲💲💲💲💲💲💲💲💲
💲💲💲💲💲👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑💲💲💲💲
💲💲💲👑👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑👑👑💲💲
💲💲👑👑👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑👑👑💲💲
💲👑👑👑👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑👑👑💲💲
💲👑👑👑👑👑👑👑💲👑🔷👑💲💲👑👑👑👑💲💲💲
💲👑👑👑👑👑👑👑💲👑🔷👑💲💲💲💲💲💲💲💲💲
💲👑👑👑👑👑👑👑👑👑🔷👑💲💲💲💲💲💲💲💲💲
💲👑👑👑👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑💲💲💲💲💲
💲💲👑👑👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑👑💲💲💲
💲💲💲💲👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑👑👑👑💲
💲💲💲💲💲💲💲👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑👑👑👑💲
💲💲💲💲💲💲💲💲💲👑🔷👑💲👑👑👑👑👑👑👑👑
💲💲💲💲💲💲💲💲💲👑🔷👑💲💲👑👑👑👑👑👑👑
💲💲👑👑👑👑💲💲💲👑🔷👑💲💲👑👑👑👑👑👑👑
💲👑👑👑👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑👑👑👑💲
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑👑👑👑💲
💲👑👑👑👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑👑👑💲💲
💲💲💲👑👑👑👑👑👑👑🔷👑👑👑👑👑👑💲💲💲💲
💲💲💲💲💲💲💲💲💲👑🔷👑💲💲💲💲💲💲💲💲💲
💲💲💲💲💲💲💲💲💲👑👑👑💲💲💲💲💲💲💲💲💲
Rose Emoji art
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
___________________🌸🌸🌸____🌸🌸
_________________🌸§§§1111§🌸§§§§§§🌸
_________🌸🌸🌸§§§11§§§§§§§§§§§§§§§🌸
_______🌸§§§§§§§§§111§§§🌸🌸§§§111§§§🌸
_______🌸§§§1🌸§§11§🌸§§§§🌸§§§§§11§§🌸
_______🌸§§§§🌸111🌸§§§11111🌸§§1111§🌸
_______🌸§§§11§🌸§§1🌸§§§§§§11🌸11111§🌸
_________🌸§111§§🌸§§11🌸§§§§§§🌸1111 🌸
___________🌸1§§§🌸§§11§§11🌸🌸111111🌸
___________🌸1§§§§1🌸§§11111111111111§🌸
___________🌸§1111111🌸§§§§§§§§§11🌸§§11§🌸
___________🌸§§§§§§§11🌸§§§§§§§🌸§§§§111§§§🌸
_____________🌸§§§§§11🌸§§§§🌸§§1111§§§§§§§🌸
_____________🌸§§§§§§§🌱1🌸1§§11§§§§§§§§§§§🌸
_🍃___________🌸🌸__🌱§§§§11§§§§§§§§§§🌸
__🍃🍃🍃____________🌱🌸11§§§§§§§§§§§🌸
__🍃🍃🍃🍃________ 🌱__🌸🌸🌸🌸🌸
__🍃🍃🍃🍃_______🌱
____🍃🍃🍃🍃____🌱
______🍃🍃🍃___🌱_
________________🌱 _____🌱
________________🌱___🌱__________🍃
________________🌱_🌱______🍃🍃🍃
_________________🌱_🌱__🍃🍃🍃🍃
__________________🌱___🍃🍃🍃🍃🍃
___________________🌱_🍃🍃🍃🍃🍃
____________________🌱
_____________________🌱
__________🍃🍃🍃 ___🌱
________🍃🍃🍃🍃___🌱
_____🍃🍃🍃🍃_______🌱
___🍃🍃🍃🍃_________🌱
________________________🌱
_________________________🌱
_________________________🌱
Ship Emoji art
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
_____________
_____________🔶
_________🔶_🔶
__________🔶🔶🔶
_____________🔶_🏁
_____________🔶_🏁
_____________🔶_🏁🏁
_____________🔶_🏁🏁
_____________🔶🏁🏁🏁
_____________🔶🏁🏁_🏁
__________🎏🔶__🏁🏁🏁
__________🎏🔶__🏁🏁🏁🏁
_________🎏_🔶__🏁 🏁 🏁 🏁
________🎏__🔶__🏁🏁🏁🏁🏁🏁
_______🎏___🔶__🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
______🎏____🔶__🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
_🎏_🎏_____🔶__🏁🏁 🏁🏁 🏁🏁🏁
_🎏🎏______🔶__🏁🏁 🏁🏁 🏁🏁
🎏🎏_______🔶__🏁🏁🏁🏁🏁🏁
🎏🎏🎏____🔶__🏁🏁🏁🏁🏁🏁
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
-🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
_🍁🍁🍁🍁 🍁 🍁🍁🍁🍁🍁
___🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
_____🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
-🌊🌊🌊🌊.__🌊_ =-=🌊 = -_=🌊 =__🌊= 🌊
.........🌊`🌊-=🌊^_🌊^^ 🌊_^^🌊^^🌊^^🌊^^🌊
...............🌊`^^🌊--^^🌊^^🌊^^🌊^^🌊-🌊^^🌊
..............🌊`-🌊^^🌊^🌊^🌊^^🌊^^🌊^^🌊^^🌊
..................🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊
Sun Emoji art
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁🔥🔥☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁🔥🔥☁☁☁☁🔥☁☁☁☁☁🔥☁☁☁
☁☁☁🔥🔥🔥☁☁🔥🔥🔥☁☁🔥🔥🔥☁☁☁
🔥☁☁🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥☁☁🔥
🔥🔥☁🔥🔥🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊📱📱🔥🔥☁🔥🔥
☁🔥🔥🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊📱📱📱📱🔥🔥🔥☁
☁🔥🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊📱📱📱📱📱🍊🔥🔥☁
☁🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊📱📱📱📱📱📱📱🍊🍊🔥☁
🔥🔥🍊🍊🍊🍊🍊📱📱📱📱📱📱📱🍊🍊🍊🔥🔥
🔥🍊🍊🍊🍊🍊📱📱📱📱📱📱📱🍊🍊🍊🍊🍊🔥
🔥🍊🍊🍊🍊📱📱📱📱📱🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🔥
🍊🍊🍊🍊📱📱📱📱📱📱🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊
🍊🍊🍊📱📱📱📱📱📱📱🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊
🍊🍊📱📱📱📱📱📱📱📱🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊💛🍊
🍊🍊📺📱📱📱📱📱📱🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊💛🍊
🍊🍊📺📺📱📱📱📱🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊💛💛🍊
🍊📺📺🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊💛💛🍊🍊
🍊📺🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊💛💛🍊🍊🍊🍊
🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🔥
🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🔥
🔥🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🔥🔥
☁🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🔥☁
☁🔥🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🔥🔥☁
☁🔥🔥🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🔥🔥🔥☁
🔥🔥☁🔥🔥🔥🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🔥🔥🔥☁🔥🔥
🔥☁☁🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥☁☁🔥
☁☁☁🔥🔥🔥☁☁🔥🔥🔥☁☁🔥🔥🔥☁☁☁
☁☁☁🔥☁☁☁☁☁🔥☁☁☁☁🔥🔥☁☁☁
☁☁🔥☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🔥🔥☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🔥🔥☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁🔥☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Emoji train
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐👑👑👑👑👑👑👑👑⭐⭐☁☁⭐⭐
👑👑👑👑👑👑👑⭐⭐⭐👑💠💠💠💠👑⭐⭐⭐☁☁⭐⭐
👑💠💠💠💠👑⭐⭐⭐⭐👑💠💠💠💠👑⭐👑👑👑👑👑⭐
👑💠💠💠💠👑⭐⭐⭐⭐👑💠💠💠💠👑⭐⭐⭐👑⭐⭐⭐
👑💠💠💠💠👑⭐⭐⭐⭐👑💠💠💠💠👑⭐👑👑👑👑👑👑
👑👑👑👑👑👑⭐⭐⭐⭐👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑⭐
👑👑👑👑👑👑⭐⭐⭐⭐👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑⭐
👑👑👑👑👑👑⭐⭐⭐⭐👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑⭐
👑👑📺📺📺👑👑👑👑👑📺📺📺👑👑👑📺📺📺👑👑👑👑
⭐📺📺⭕📺📺⭐⭐⭐📺📺⭕📺📺⭐📺📺⭕📺📺⭐⭐⭐
🎏🎏📺📺📺🎏🎏🎏🎏🎏📺📺📺🎏🎏🎏📺📺📺🎏🎏🎏🎏
❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓
❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓
🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏
Love cup
Sao chép và dán mã này trên Facebook:
.
________________________💝
________________________💝
_______________________💝💝
_______________________💝 💝
_________________________💝 💝 💝
____________________________💝💝💝
________________________________💝💝
________________________________💝💝
____________________________💝 💝 💝
______________________💝💝💝💝💝
___________________💝 💝 💝💝💝
_📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺
_📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺_🌵
___📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺_🌵🌵🌵
_____📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺🌵🌵🌵🌵🌵
______📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺🌵__🌵___🌵🌵
_______📺📺📺📺📺📺 📺📺 📺📺🌵__🌵____🌵🌵
_______📺📺📺📺📺📺 📺📺 📺📺🌵__🌵____🌵🌵
________📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺🌵__🌵____🌵🌵
________📺📺📺📺📺📺📺📺📺📺🌵__🌵____🌵🌵
_________📺📺📺📺📺 📺📺 📺📺🌵__🌵___🌵🌵
_________📺📺📺📺📺 📺📺 📺📺🌵_🌵__🌵🌵
__________📺 📺 📺📺 📺📺 📺📺🌵🌵__🌵🌵
__________📺 📺 📺📺 📺📺 📺📺🌵🌵🌵🌵
___________📺📺📺📺📺📺📺📺🌵🌵🌵
___________📺📺📺📺📺📺📺📺🌵🌵
____________📺📺📺 📺 📺📺📺🌵
____________📺📺📺 📺 📺📺📺
_____________📺📺 📺 📺 📺 📺
______________📺📺📺📺📺📺
_______________📺📺 📺 📺📺
________________📺 📺 📺 📺
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
☁🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹☁
☁💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝☁
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
#Startuanct.blogspot.com
Tác giả: Star Tuấn Ct

Tôi là Tuấn, Học sinh trung học phổ thông An Khánh - Cần Thơ. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới