Unlock CheckPoint 72h Mới Nhất 2018

Bước 1 : Chuẩn Bị CMND Trùng InFo Facebook Bị Die ...
Bước 2 : FaKe IP Tây Ban Nha (Spain) ( Và Ngôn Ngữ . us )
Bước 3 : Login Vào Facebook Bị Die 72h ...
Bước 4 : Vào 2 Link Bên Dưới ...
Bước 5 : Làm Theo Hướng Dẫn
Link 751 ► Tại Đây (Làm Link Này Trước)
- Nhớ Là : Login Facebook Die 72h Vào Mới Log Được Link 751 Nhé ....
- Sau Khi Log Link .. AE Điền Như Nó Yêu Cầu .....
- Dòng ► Additional info Coppy Cái Này
- Send .....
- Giờ Link 481
Link 481 ► Tại Đây (Sau Khi Làm Link 751 Rồi Mới Làm Link Này)
- Upload CMND Lên ....
- Ok ...
Ô 1 : Điền Tên FB >>>
Ô 2 : Tên Đệm FB
Ô 3 : Họ ..
- Ví Dụ : Chiêm Huân Tuấn

Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >
Hello facebook team: This is my id card.I’m sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: Chiêm Huân Tuấn
Date of birth : 26-02-1997
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>

Thông Tin Bổ Sung :  I think this is a mistake. I can confirm my account via the government issued ID card.
  Nguồn:NTQ MMO Gaming

Tác giả: Star Tuấn Ct

Tôi là Tuấn, Học sinh trung học phổ thông An Khánh - Cần Thơ. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới